ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 پروازهای کیش به اهواز و بالعكس به صورت دو پرواز هفتگی در روزهای دوشنبه و پنجشنبه با رعایت تمامی شیوه نامه‌های بهداشتی سازمان بهداشت جهانی و وزارت بهداشت انجام خواهد شد.
مسافران می‌توانند بلیت مورد نظر خود را از طریق وب سایت، دفاتر فروش و یا آژانس های مسافرتی تهیه کنند.