ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هتل کیش و هتل پانوراما دو هتل پنج ستاره با روشن کردن چراغهای خود به شکلهای زیبای قلب، NURSE و… از کادر درمان تشکر کردند.