نشست کشتی یونانی کیش - 4.0 out of 5 based on 1 vote

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

 

کشتی یونانی این کشتی به گل نشسته که در سال 1345 به دلیل مه آلود بودن هوا و سردرگمی در دریا در سواحل کیش به گل نشست و خدمه کشتی موفق به خارج کردن کشتی نشدند و درنهایت برای عدم استفاده بودن کشتی آن را آتش زدند از آن زمان تا حال  به عنوان جاذبه توریستی کیش معرفی میشود  و مدتهاست که غروب آن برای گردشگران جذاب است.

درسال 95 بعد از شکستن کمر کشتی خیلی از گردشگران و ساکنین کیش که خاطره زیادی با این کشتی داشتند ناراحت شدند و در همان سال مدیر منطقه آزاد کیش قول به مرمت و بازسازی این جاذبه گردشگری داد پس از آن با دانشگاه شریف روی موضوع نگهداری از کشتی صحبت شد اما برآورد هزینه مرمت آن به حدی زیاد بوده که نگهداری از کشتی را به صرفه نمیدیدند . اکنون پس از گذشت چند سال و با وجود نشست انتهای کشتی و فرو رفتن در آب دریا دیگر کسی امیدی به ماندن آن ندارد .متاسفانه جزیره کیش یکی از جاذبه های خود را از دست می دهد، جاذبه ای که بسیاری از گردشگران در کنار آن عکس یادگاری گرفته اند و این در حالی است که مسئولین به کلی ارزش معنوی آن را فراموش کرده اند. بازسازی این کشتی می توانست به ارز آوری آن منجر شود اما سوء مدیریت کار را به جایی رسانده که مردم باید این روزها در کنار آهن پاره هایی زنگ زده عکس بی اندازند تا یاد و خاطره روزهای زیبا و غروب دلنگیز کیش در کنار کشتی یونانی زنده شود.